Kontakt

 

Metal-Vondra s.r.o.
Janáčkova 128
51754 Vamberk

 

Tel. :  736 537 484 paní Vídeňská

          603 872 807 pan Vídeňský

E-mail: vds.vondra@seznam.cz

 

IČ: 28819381
DIČ CZ28819381

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. 

Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. 

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce.

 

Informace
o zpracování osobních údajů (OÚ):

Správce společnost Metal -Vondra s.r.o. SÍDLO:Janáčkova 128, Vamberk,IČ:28819381, DS: zvf3gju

telefon:736537484, e-mail:vds.vondra@seznam.cz

Firma
zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinnosti vyplývajících z obecně závázných právních předpisů a osobní údaje, které slouží k naplnění jejího předmětu činnosti. OÚ jsou třetím stranám předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ ,omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.